ANDRES PARMAS

Andres Parmas on Eesti jurist, kohtunik ja aastast 2020 riigi peaprokurör. Parmas on eelnevalt töötanud eri ametikohtadel riigikohtus ning ka Tallinna ringkonnakohtus. Tal on rahvusvaheline justiitstöö kogemus Euroopa Liidu missioonilt Kosovos, samuti on ta üks Kosovo kohtu erikolleegiumite kohtunikest. Alates 2003. aastast  on Andres Parmas õpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Parmas on ka avaldanud artikleid karistusõigusest („Süüteovahendi konfiskeerimise eesmärk ja õiguslik olemus ning selle põhiseaduslik õigustus. Riigikohtu üldkogu otsus asjas 3-1-1-37-07” ajakirjas Juridica 8, 2008), inimsusevastastest kuritegudest („Inimsusevastased kuriteod rahvusvaheliste kriminaalkohtute käsitluses”, Juridica 5, 2002) ning on Eesti karistusõiguse üldosa üks autoritest.

Riigi peaprokurör
Eesti
NEEME RAUD