JAMES A. GOLDSTON

James A. Goldston on Avatud Ühiskonna Õiguse Sihtasutuse (Open Society Justice Initiativ)  direktor, mis edendab kõikjal maailmas õigusriigi põhimõtteid ning õiguskaitset eestkõnelemise, kohtuvaidluste, teadusuuringute ning õigus- ja teovõime edendamise kaudu. Goldston on juhtiv rahvusvahelise kriminaalõiguse ja inimõiguste praktik ning on edukalt mitmeid murrangulisi kohtuasju Euroopa Inimõiguste Kohtu ning ÜRO lepinguliste järelvalveasutuste ette viinud, sealhulgas piinamise, terrorismivastaseid ja rassilise diskrimineerimise juhtumeid.
Varasemalt töötas Goldston Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Prokuratuuri kohtuasjade koordineerija ja juhtiva advokaadina.
Ta oli ka Budapestis asuva Euroopa Romade Õiguste Keskuse õigusdirektor; Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Bosnia ja Hertsegoviina missiooni inimõiguste direktor; ning Ameerika Ühendriikide New Yorki Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör, kus ta tegeles organiseeritud kuritegevusega.
Goldston on lõpetanud Columbia Collegei ja Harvard Law Schooli ning õpetanud Columbia Law Schoolis ja Kesk-Euroopa Ülikoolis.
Open Society Justice Initiative
Direktor
Open Society Justice Initiative
URMAS REINSALU